Sąd Okręgowy w Świdnicy

Rozmiar czcionki:
wersja dla niedowidzących
BIP
Logo
Start -› Informacje -› Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
Strona główna
 
Aktualności
 
Struktura organizacyjna
 
 
Ogłoszenia sądowe
 
Podziały czynności
 
 
Informacje
 
 
Załatw sprawę przez internet
 
 
Zestawienie rozpoznawanych spraw - wokanda
 
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
 
Majątek Sądu
 
Kontrola zarządcza
 
 
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 
Skargi i wnioski
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Zamówienia Publiczne
 
Zapytania ofertowe
 
Oferty pracy - konkursy
 
Kontakt
 
Instytucje
 
 
Edukacja prawna
 
Darmowa pomoc prawna
 
Pomoc Pokrzywdzonym Przemocą w Rodzinie
 
Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 
System Dozoru Elektronicznego
 
Projekty unijne
 
 
Informacje dodatkowe
 
 
Lokalizacja
 
Instrukcja Obsługi
 
Na wokandzie - kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Sprawozdania finansowe
 

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

Dodano: 2012-03-09 12:36:33
Zmodyfikowano: 2018-10-03 09:54:20
Opublikował: Andrzej Majchrzak
Przez: Dorota Bawolska
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 59968
Sąd Okręgowy w Świdnicy
Plac Grunwaldzki 14
58-100 Świdnica
pok. B-014 , parter (część B budynku)
tel. 74 851 82 44
telefax 74 851  83 08
Godziny pracy
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:00-17:30; wt.-pt. 8:00-15:00.

Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30-18:00; wt.-pt. 7:30-15:30.
Źródło informacji: strona Ministerstwa Sprawiedliwości.
Formularze do pobrania:
 

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:
30 zł – za informację o osobie
30 zł – za informację o podmiocie zbiorowym.

Opłatę uiszcza się w znakach opłaty sądowej, które należy nakleić na formularz zapytania we wskazanym do tego miejscu. Znaki opłaty sądowej można nabyć w kasach sądów powszechnych lub wykonać przelew na konto:
NBP O/O Warszawa
PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
SWIFT (kod BIC): NBPLPLPW


dane banku:

Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa


odbiorcą przelewu jest:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 WarszawaWypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, bądź przesłać pocztą na adres Punktu Informacyjnego KRK.
Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Dodatkowe wskazówki na temat uzyskiwania informacji o podmiotach zbiorowych.
Na formularzu zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym należy wypełnić punkty od 1 do 3, natomiast punktów 4 i 5 nie należy wypełniać.
W punkcie 3 formularza należy podać podstawę prawną – ustawową, uzasadniającą prawo uzyskania informacji z Rejestru.

W podpisie powinna figurować osoba, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoby, które osobiście składają zapytanie, muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (może być kserokopia).

Jeżeli zapytanie składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, powinna posiadać pełnomocnictwo sporządzone na druku firmowym przez osobę, która złożyła podpis na zapytaniu oraz przedłożyć do wglądu aktualny wypis z KRS.
 

Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Karnego:
W celu elektronicznego uzyskania zaświadczenia należy:
 1. Zarejestrować się na stronie ekrk.ms.gov.pl lub ems.ms.gov.pl zakładając swoje konto na e-Platformie MS.
 2. Następnie wybierać zakładkę Krajowy Rejestr Karny gdzie znajdują się są dwie aplikacje:
  - pierwsza dla osób fizycznych;
  - druga dla firm, instytucji (np. sądów)
 3.  W zakładkach znajdują się Formularze Rejestracyjne należy wybierać ten który nas dotyczy:
  - Formularz dla osób fizycznych
  - Formularz dla podmiotów instytucjonalnych (np. firm, sądów, urzędów, policji i innych organów ścigania a także innych uprawnionych podmiotów)
 4. W celu skorzystania z e-usług (e-Zaświadczeń) należy posiadać bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP
 5. Utworzyć konto:
   
  1) osoby fizycznej:
   a)  konto zakłada się na e-Platformie MS poprzez wypełnienie formularza na stronie e-KRK
    b) po wypełnieniu potwierdza zapoznanie się z Zakresem i Warunkami korzystania z systemu e-KRK, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  c) po wykonaniu tych czynności użytkownik otrzymuje mail zawierający link aktywacyjny
2) podmiotu instytucjonalnego (dla firm, sądów, policji oraz innych uprawnionych podmiotów i organów):
 a) wyznaczony pracownik podmiotu (osoba wyznaczona na administratora konta) wypełnia formularz rejestracyjny dla podmiotu instytucjonalnego. po czym otrzymuje mailem link aktywacyjny
b) kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych osób uprawnionych do reprezentacji danej instytucji, osoby te także  otrzymują link aktywacyjny
 c) ostatnim krokiem jest wysłanie pisemnego zgłoszenia utworzenia konta do Biura, w zgłoszeniu podaje się dane instytucji, administratora oraz osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu
d) po weryfikacji i potwierdzeniu danych Biuro wykonuje utworzenie konta instytucjonalnego.
Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego przez system ekrk pobiera się opłatę w wysokości:
 
20 zł - za informację o osobie
20 zł - za informacje o podmiocie zbiorowym

Opłaty za uzyskanie zaświadczeń drogą elektroniczną dokonuje się wyłącznie za pomocą mechanizmów płatności udostępnionych na ekrk.

 
Ostrzeżenie Ministerstwa Sprawiedliwości przed pośrednikami w uzyskaniu informacji z KRK: 
W związku z napływającymi do Ministerstwa Sprawiedliwości informacjami o działalności firm, które oferują usługi w zakresie pośrednictwa w uzyskiwaniu zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego, Biuro Informacyjne KRK uprzejmie wyjaśnia, że nie współpracuje z ww. firmami, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje wynikłe dla podmiotów, korzystających z usług takich firm.
Jednocześnie przypominamy, że Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości, z siedzibą przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, jest jedynym podmiotem wykonującym zadania związane z prowadzeniem Krajowego Rejestru Karnego, określone w ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych oraz w ustawach odrębnych.
Podkreślamy, że wyłącznie Biuro Informacyjne KRK oraz jego punkty informacyjne, działające przy sądach powszechnych (wykaz punktów na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości) są uprawnione do udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.

 

ilustracja
Podmiot udostępniający informację
Sąd Okręgowy w Świdnicy

Osoba, która wytworzyła informację
Ministerstwo Sprawiedliwości

Data wytworzenia informacji
26.04.2012
 
 
Jednostki podległe
SĄDY REJONOWE:
Udogodnienia
Mediacje  
ankieta satysfakcji
Musisz uaktualnić Flash Player’a
ProbacjaInformacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadczenia 500+
Kontakt
Sąd Okręgowy w Świdnicy
Pl. Grunwaldzki 14
58-100, Świdnica
Centrala telefoniczna:  74 8518300     
Punkt Informacyjny: 74 8518350   
Adres e-mail:

Uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu sądowym pisma wnoszone drogą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych, ponieważ nie spełniają warunków pism procesowych określonych
w przepisach prawa regulujących procedury sądowe (art. 126 kpc i art. 119 kpk). W związku z tym pisma winny być składane w formie papierowej.
 
NIP: 884-11-55-159
REGON: 000571487
 
 
Projekt i wykonanie Excelo   Powered by excelo true CMS system.