Sąd Okręgowy w Świdnicy

Rozmiar czcionki:
wersja dla niedowidzących
BIP
Logo
Start -› Informacje -› Biuro Obsługi Interesanta
Strona główna
 
Aktualności
 
Struktura organizacyjna
 
 
Ogłoszenia sądowe
 
Podziały czynności
 
 
Informacje
 
 
Załatw sprawę przez internet
 
 
Zestawienie rozpoznawanych spraw - wokanda
 
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
 
Majątek Sądu
 
Kontrola zarządcza
 
 
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 
Skargi i wnioski
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Zamówienia Publiczne
 
Zapytania ofertowe
 
Oferty pracy - konkursy
 
Kontakt
 
Instytucje
 
 
Edukacja prawna
 
Darmowa pomoc prawna
 
Pomoc Pokrzywdzonym Przemocą w Rodzinie
 
Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 
System Dozoru Elektronicznego
 
Projekty unijne
 
 
Informacje dodatkowe
 
 
Lokalizacja
 
Instrukcja Obsługi
 
Na wokandzie - kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Sprawozdania finansowe
 

Biuro Obsługi Interesanta

Dodano: 2012-03-09 12:36:33
Zmodyfikowano: 2017-07-28 11:01:22
Opublikował: Dorota Bawolska
Przez: Dorota Bawolska
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 28193
Biuro Obsługi Interesanta 
(na parterze przy wejściu do Sądu)
tel. 74 851 83 50
 
Godziny pracy Biura:
poniedziałek: 8.00 - 17.30
wtorek-piątek: 8.00 - 15.00
 
Zakres zadań Biura Obsługi Interesantów:
 • Udzielanie informacji osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, dystrybuowanie formularzy urzędowych, udostępnianie wzorów pism sądowych
 • Informowanie osób uprawnionych o stanie postępowania w sprawie na podstawie sądowych systemów informatycznych
 • Kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych Sądu, jeżeli załatwienie spraw w Biurze nie jest możliwe
 • Udzielanie pomocy świadkom i pokrzywdzonym poprzez przez informowanie oraz,  w miarę możliwości, odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Udostępnianie informacji o  lekarzach sądowych , biegłych sądowych wpisanych na listę Sądu Okręgowego w/m (którzy udostępnili dane teleadresowe), tłumaczach przysięgłych, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka
 • Udostępnianie list kancelarii adwokackich, komorniczych, notarialnych
 • Informowanie o strukturze organizacyjnej Sądu, jego właściwości, lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej,
  a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych
 • Udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji oraz wydawanie broszur dotyczących tematyki mediacyjnej.
Pracownicy BOI  są uprawnieni do:
 • Udzielania informacji o rodzajach spraw rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Świdnicy
 • Przyjmowania pism procesowych
 • Udzielania informacji dotyczących wszczęcia postępowania
 • Informowania o rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia
 • Wskazywania dokumentów, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu
 • Udzielania informacji  dotyczących sposobu ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych i przyznanie pełnomocnika z urzędu
 • Informowania o wysokości opłat sądowych i kancelaryjnych, sposobach ich uiszczania oraz o numerach kont, na które należy je uiścić.
Pracownicy BOI  nie są uprawnieni do:
 • Udzielania porad prawnych (min. udzielania wskazówek co do sposobu załatwienia sprawy,  argumentowania przed sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy)
 • Sporządzania (dyktowania) treści pism procesowych
 • Interpretowania i wyjaśniania treści pism i orzeczeń sądowych
 • Ponaglania w celu szybszego rozpatrzenia sprawy oraz umożliwiania kontaktów z sędzią poza salą rozpraw
 • Wskazywania instytucji udzielających bezpłatnych porad prawnych.
Regulacje dotyczące pracy Biur Obsługi Interesantów:
 • Regulamin urzędowania sądów powszechnych
 • Regulamin Biura Obsługi Interesantów.
Za udzielenie informacji odpowiedzialni są:
 • Inspektor Agnieszka Biros
 • Inspektor Jolanta Czernicka
Podmiot udostępniający informację
Sąd Okręgowy w Świdnicy

Osoba, która wytworzyła informację
Marcin Pernach

Data wytworzenia informacji
26.04.2012
 
 
Jednostki podległe
SĄDY REJONOWE:
Udogodnienia
Mediacje  
ankieta satysfakcji
Musisz uaktualnić Flash Player’a
ProbacjaInformacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadczenia 500+
Kontakt
Sąd Okręgowy w Świdnicy
Pl. Grunwaldzki 14
58-100, Świdnica
Centrala telefoniczna:  74 8518300     
Punkt Informacyjny: 74 8518350   
Adres e-mail:

Uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu sądowym pisma wnoszone drogą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych, ponieważ nie spełniają warunków pism procesowych określonych
w przepisach prawa regulujących procedury sądowe (art. 126 kpc i art. 119 kpk). W związku z tym pisma winny być składane w formie papierowej.
 
NIP: 884-11-55-159
REGON: 000571487
 
 
Projekt i wykonanie Excelo   Powered by excelo true CMS system.