Sąd Okręgowy w Świdnicy

Rozmiar czcionki:
wersja dla niedowidzących
BIP
Logo
Start -› Informacje -› Uwierzytelnianie dokumentów
Strona główna
 
Aktualności
 
Struktura organizacyjna
 
 
Ogłoszenia sądowe
 
Podziały czynności
 
 
Informacje
 
 
Załatw sprawę przez internet
 
 
Zestawienie rozpoznawanych spraw - wokanda
 
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
 
Majątek Sądu
 
Kontrola zarządcza
 
 
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 
Skargi i wnioski
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Zamówienia Publiczne
 
Zapytania ofertowe
 
Oferty pracy - konkursy
 
Kontakt
 
Instytucje
 
 
Edukacja prawna
 
Darmowa pomoc prawna
 
Pomoc Pokrzywdzonym Przemocą w Rodzinie
 
Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 
System Dozoru Elektronicznego
 
Projekty unijne
 
 
Informacje dodatkowe
 
 
Lokalizacja
 
Instrukcja Obsługi
 
Na wokandzie - kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Sprawozdania finansowe
 

Uwierzytelnianie dokumentów

Dodano: 2015-07-14 14:33:50
Zmodyfikowano: 2017-11-14 10:07:25
Opublikował: Dorota Bawolska
Przez: Dorota Bawolska
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 6608
Uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do użytku za granicą odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz.U.2014, poz. 1657 j.t.).
Zgodnie z treścią wymienionego rozporządzenia, na dokumencie sądowym sporządzonym w sądach z okręgu Sądu Okręgowego Świdnicy, autentyczność podpisu sędziego, referendarza sądowego lub sekretarza sądowego oraz autentyczność pieczęci urzędowej sądu oraz na dokumencie notarialnym autentyczność podpisu notariusza i jego pieczęci urzędowej (dla notariuszy działających w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy) uwierzytelnia Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy lub upoważniony przez niego sędzia.
Na tłumaczeniu dokumentów autentyczność podpisu tłumacza przysięgłego i jego pieczęci uwierzytelnia minister właściwy do spraw zagranicznych.
Za każdy uwierzytelniony dokument wnosi się opłatę skarbową w wysokości 26 zł. (podstawa: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz.U.2014.1628 j.t.).
Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta w Świdnicy:
ul. Armii Krajowej 49
58-100 Świdnica
Bank PKO S.A.  97 1240 1978 1111 0010 0166 5027
Wymagane dokumenty:
- oryginał dokumentu wymagającego uwierzytelnienia
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 26 zł.
Wnioski o legalizację dokumentów realizowane są w Oddziale Administracyjnym – pok. A-113 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 -15.30.
Uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do użytku za granicą - wyciąg z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. (Dz. U. 2014, poz. 1657 j.t. - Dział II, Rozdział 2 Uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do użytku za granicą).
 
Podmiot udostępniający informację
Sąd Okręgowy w Świdnicy

Osoba, która wytworzyła informację
Dorota Bawolska

Data wytworzenia informacji
14.07.2015 r.
 
 
Jednostki podległe
SĄDY REJONOWE:
Udogodnienia
Mediacje  
ankieta satysfakcji
Musisz uaktualnić Flash Player’a
ProbacjaInformacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadczenia 500+
Kontakt
Sąd Okręgowy w Świdnicy
Pl. Grunwaldzki 14
58-100, Świdnica
Centrala telefoniczna:  74 8518300     
Punkt Informacyjny: 74 8518350   
Adres e-mail:

Uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu sądowym pisma wnoszone drogą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych, ponieważ nie spełniają warunków pism procesowych określonych
w przepisach prawa regulujących procedury sądowe (art. 126 kpc i art. 119 kpk). W związku z tym pisma winny być składane w formie papierowej.
 
NIP: 884-11-55-159
REGON: 000571487
 
 
Projekt i wykonanie Excelo   Powered by excelo true CMS system.